Hvordan sette seg treningsmål

Nyttårsløfter

Mange vil nå sette nyttårsløfter. Men mange av disse løftene brytes allerede før vi har kommet frem til februar. Dette gjelder spesielt de løftene som handler om trening og kosthold.

Hvorfor er det så vanskelig å holde nyttårsforsettene vi setter oss? I mange tilfeller skyldes det at vi ikke har tenkt ordentlig gjennom de endringene vi lover oss selv. her får du noen tips og råd hvordan du kan ha realistiske planer og hvordan du skal klare å gjøre de ønskede endringene i 2020.

Sett deg Mål

Det starter med å sette deg ett mål og kanskje har du allerede en tanke om hva du ønsker å endre på i året som kommer. Nå gjelder det å formulere disse tankene til noe skikkelig og hva du ønsker å få ut av disse endringene? Prøv å være så konkret som mulig. Dersom du har et mål om å begynne å trene – hva er det egentlig du ønsker å få ut av treningen?

Tenk så gjennom hva det vil bety for deg å nå målet. På hvilken måte vil det gjøre livet ditt bedre? Er det helsemessige årsaker, eller noe helt annet som gjør målet verdt å jobbe for? Reflekterer godt over hva som er viktig for deg. Et godt mål skal både gi deg noe konkret å rette energien din mot, og inspirere deg til å faktisk ville gjøre endringen som skal til.

Den viktige planleggingen

Når hovedmålet er på plass, er det tid for å planlegge hvordan du skal komme dit. Det aller viktigste er at du setter deg inn i hva som skal til for å komme dit. Hvis du har satt et treningsrelatert mål må du se på hvor mye trening som må til for å nå det.

Når du har fått innsikt i hva som skal til, er vi fremme ved det aller viktigste steget i prosessen. Nå skal du skru på selvinnsikten og tenke gjennom om du er villig til å legge ned innsatsen som kreves. Hvordan skal du i praksis få lagt ned de treningsøktene som kreves som skal til for å nå målet ditt? Hva kan du gjøre for å legge til rette for at du skal lykkes med endringen?

Her er det absolutt ikke meningen at du skal være negativ og sable ned dine egne drømmer, men det er viktig at du tenker realistisk på endringen som ligger foran deg. Da kan du være enda mer forberedt på eventuelle utfordringer som vil møte deg på veien.

Dersom du merker at du ikke er innstilt på å gjøre det som skal til,Det er lite som er mer demotiverende enn et mål som du ser er helt urealistisk. For de fleste vil det være bedre å sette et mål som kan nås ved å gjøre små, endringer i hverdagen, enn et mål som krever jerndisiplin 100 % av tiden. Husk at du alltids kan justere målet opp igjen underveis i prosessen når du har kommet godt i gang!

Sett deg Delmål

Du har nå satt deg et hovedmål og lagt en liten plan for hvordan det skal nås. Nå gjelder det å sette seg delmål til prosessen.

Delmålene henger tett sammen med planleggingen. Se på delmålene som små steg på veien mot hovedmålet. Er målet å løpe 10km under 50min før sommeren eller løpe din første maraton før sommeren, Gode delmål gir deg og er med på å forsterke hovedmålet. Et langsiktig hovedmål kan noen ganger føles litt fjernt, og da er det godt å ha noen delmål som ligger nærmere og som fører deg i riktig retning.

Planene og delmålene dine skal følge hverandre. Planen din skal føre deg mot delmålene, slik at du er trygg på at du vil nå målene så lenge du følger planen. Det har ingen hensikt å sette seg mål uten å legge en plan for hvordan man faktisk skal nå det.

Husk feilene du har gjort før

Gjennom hele målsettingsprosessen er det viktig at du trekker fram lærdom fra dine tidligere erfaringer. Har du prøvd å nå målet ditt før? Hvordan gikk det? Hvorfor greide du det ikke? Er det noe du kan gjøre annerledes for å klare det denne gangen? Tenk gjennom hvordan du kan legge forholdene til rette for at akkurat du kan gjennomføre det du har bestemt deg for.

Det er slett ikke sikkert at du trenger å justere ned målene dine. Det kan hende at du bare må endre litt på tanke måten eller rutinene dine. Kanskje du bare trenger å være litt mer strukturert enn forrige gang? Kanskje du må være flinkere til å ta hensyn til jobb og totalbelastning i hverdagen når du planlegger treningsøktene dine? Reflekter over hva du kan gjøre for å legge til rette for suksess.

Dersom du simpelthen gjentar de samme nyttårsforsettene som har mislyktes før, er sjansene store for at de vil mislykkes igjen. Tilpass heller målene og planene dine etter dagens situasjon slik at du har best mulig sjanse for å lykkes.

Sett planen ut i livet

Det siste steget handler om selve gjennomføringen. Ved å følge tipsene over har du forhåpentligvis gjort det litt enklere å gjennomføre det du har bestemt deg for.

Likevel er det sannsynlig at du vil møte motstand på veien mot målene dine som er helt normalt. Du vil få mindre trening enn det du har bestemt deg for og det trenger ikke være negativt noen små utskeielse på veien kan være positivt og ikke negativt bare du bestemmer deg for å fortsette og finne trenings rytmen igjen fort og minne deg selv på målene du har satt deg. 

Ha en god trening i 2020